อยากเริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจก่อนหรือไม่?
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมองหาที่ปรึกษาทางธุรกิจที่จะมาเขียนแผนธุรกิจรวมถึงแผนการตลาดก่อนการเริ่นต้นทำธุรกิจเสมอๆ เพราะ ที่ปรึกษาทางธุรกิจสามารถให้คำแนะนำทั้งด้านภาพรวมในการทำธุรกิจของตลาดทั่วไป และนำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการทำธุรกิจได้ ข้อมูลที่จำเป็น เช่น สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ล้วนแต่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดโดยที่ปรึกษาธุรกิจจะสามารถแนะนำข้อดีข้อเสียรวมถึงโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจของคุณได้

แต่ถ้าหากคุณต้องการเริ่มธุรกิจโดยไม่มีแผนธุรกิจ คุณก็สามารถทำได้ โดยการศึกษาสภาพตลาดของธุรกิจนั้นๆ และ นำมาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเข้าสู่ตลาดโดยการทำแผนธุรกิจฉบับย่อ หรือ BMC และใช้ แผนการตลาดฉบับย่อ แต่อย่างไรก็ตามการเขียนแผนธุรกิจด้วยตนเองอาจจะเสียเวลามากในช่วงเริ่มต้น

Euston Consulting มีบริการเขียนแผนธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานของเราจะเข้าไปช่วยคุณร่างแผนธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของคุณให้ได้มากที่สุด